Kontakt

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: +48 61 28 68 000
fax: +48 61 28 68 529
e-mail: info@europlant-group.pl
www.europlant-group.pl

Informacja dla pacjentów i specjalistów
Dział Informacji Naukowej
pelafen@europlant-group.pl
tel: +48 601 863 704

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 00000 51392
Kapitał zakładowy: 3 000 000 złotych
Regon: 630360699
NIP: PL 786-12-29-386

Dział Sprzedaży:
tel: (+48 61) 28 68 751
fax: (+48 61) 81 86 958

Reklamacje:
info@europlant-group.pl