Dlaczego Pelafen tabletki?

SKUTECZNOŚĆ WYCIĄGU Z PELARGONIUM SIDOIDES
W LECZENIU PACJENTÓW Z PRZEZIĘBIENIEM

(randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne.)*

Pelafen tabletki
W badaniu wzięło udział 103 dorosłych pacjentów z co najmniej 2 głównymi objawami i jednym drugorzędowym lub z jednym głównym i trzema drugorzędowymi objawami przeziębienia trwającymi od 24 do 48 godzin.
po 5 dniach stosowania leku nastąpiła znacząca redukcja objawów przeziębienia (katar, kaszel, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe) w porównaniu z placebo.
Zmiany w nasileniu objawów przeziębienia (CIS)
w pierwszych pięciu dniach badania.
Pelafen badanie
Różnica intensywności objawów w grupie stosującej lek była istotna
statystycznie (P< 0,0001) w porównaniu z placebo.
w pierwszym dniu badania intensywność objawów przeziębienia była porównywalna dla obu grup. W 5 dniu leczenia spadek intensywności objawów był znacząco lepszy w grupie przyjmującej wyciąg z korzenia pelargonii w porównaniu z placebo.
Badanie Pelafen - wykres
WNIOSKI:
Wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej okazał się skutecznym preparatem w leczeniu przeziębienia:
ZNACZĄCO REDUKUJE OBJAWY CHOROBY
SKRACA CZAS TRWANIA CHOROBY W PORÓWNANIU Z PLACEBO
PREPARAT JEST DOBRZE TOLEROWANY PRZEZ PACJENTÓW
* Lizogub VG, Riley DS, Heger M, Efficacy of Pelargonium Sidoides Preparation in Patients with the Common Cold: A Randomized,
Double Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial EXPLORE November/December 2007, Vol. 3, No 6, 573 – 584

Dlaczego Pelafen syrop?

SKUTECZNOŚĆ WYCIĄGU Z PELARGONII AFRYKAŃSKIEJ W REDUKCJI BÓLU GARDŁA U DZIECI
Z INFEKCJĄ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH (PRZEZIĘBIENIEM).

(badanie kliniczne randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo.)**

Pelafan syrop
W badaniu uczestniczyło 143 dzieci w wieku 6-10 lat,
u których najsilniejszym objawem przeziębienia był ból gardła.
Wyciąg z pelargonii afrykańskiej podawano przez 6 dni.
Znaczącą poprawę wykazano w 4 dniu badania
Pelafen syrop - badanie
Wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej
był dobrze tolerowany przez 96% pacjentów.
WNIOSKI:
Wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej:
ŁAGODZI BÓL GARDŁA U DZIECI W PRZEBIEGU CHOROBY
ZMNIEJSZA GORĄCZKĘ W PRZEBIEGU CHOROBY
JEST DOBRZE TOLEROWANY PRZEZ DZIECI
**Bereznoy V. et al., Assessment report on Pelargonium sidoides DC and/or Pelargonium reniforme Curt., radix, 05 June 2018,
EMA/HMPC/444251/2015, Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)